Huisstijlen Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Een communicatiestijl voor Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Gebaseerd op een herziene strategie en vanuit onze visie op duurzame rebranding. We behielden wat goed was en ontwikkelen nieuwe ideeën om de zichtbaarheid en expertrol van OD NZKG visueel te verankeren op een toegankelijke manier.

In verdiepende sessies hebben we ideeën getoetst, passend bij praktische behoeften. Logo bleef, maar visuele elementen sluiten nu beter aan bij expertise en opgaves. In ons creatieve concept plaatsen we mens en omgeving centraal op een horizon van verschillende rechthoeken, symbolisch voor verschillende opgaven.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kleurgebruik
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied typografie
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied illustratiestijl

Voor de horizon ontwikkelden we een dynamisch systeem. Dit vulden we aan met vormelementen, typografie en kleuren geïnspireerd op de natuur en bedrijvigheid uit de omgeving. Twee meer uitgesproken lettertypes zorgen voor herkenbaarheid en toegankelijkheid. Nieuwe illustraties, foto’s en iconen van medewerkers, bewoners en omgeving spreken diverse doelgroepen aan. Dit alles legden we vast in een brandguide.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bestickering pand zaandam
Huisstijl Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bestickering lift
Huisstijl Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bestickering buiten

Zo positioneren we OD NZKG midden in de samenleving voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in het Noordzeekanaalgebied.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied inspiratieboekje
Huisstijl Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied website
Huisstijl Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied brochures